Course curriculum

 • 1

  Introduktion till kursen

  • Läs det här innan du startar kursen

  • Mål med kursen

  • Välkommen till "Lean grunkurs"

 • 2

  Definition av lean

  • Mål med avsnittet

  • Vad är lean?

  • Varför ska man arbeta med lean?

  • Vad kännetecknar en lean organisation?

  • Ett företag i världsklass

  • Kunskapstest

  • Läs mer

  • Feedback

 • 3

  Historien om lean

  • Mål med avsnittet

  • Taylorismen och massproduktion

  • Ford och löpande bandet

  • Taiichi Ohno och Toyota Production System (7 min)

  • Deming och PDCA (4 min)

  • Womack & Jones - Maskinen som förändrade världen

  • Kunskapstest

  • Läs mer

  • Feedback

 • 4

  Fem principer för Lean

  • Mål med avsnittet

  • Vilka är de fem priciperna för lean?

  • Förstå vad som är verkligt värde för kunden - gissa inte!

  • Identifiera dina värdeflöden

  • Ta bort hindren i dina flöden

  • Låt kunden dra värdet ur värdeflödet

  • Sluta aldrig sträva efter perfektion

  • Kunskapstest

  • Läs mer

  • Feedback

 • 5

  Muda - De sju formerna av slöseri

  • Mål med avsnittet

  • Värde och slöseri

  • De sju formerna av slöseri (7 minuter)

  • Överproduktion

  • Lager

  • Väntan

  • Överprocessande

  • Transport

  • Rörelser

  • Exempelfilm - onödiga rörelser (2 min)

   GRATIS DEMO
  • Defekter / omarbete

  • De sju slöserierna på kontoret

  • Kunskapstest

  • Läs mer

  • Feedback

 • 6

  Mura - variation

  • Mål med avsnittet

  • Historien om haren och sköldpaddan

  • Heijunka - utjämning

  • Utjämnad arbetsbelastning för att förbättra flöde

  • Kunskapstest

  • Läs mer

  • Feedback

 • 7

  Muri - överbelastning

  • Mål med avsnittet

  • Jobba smartare - inte hårdare!

  • Säker och uthållig produktion

  • Kunskapstest

  • Läs mer

  • Feedback

 • 8

  Gemba - gå och se med egna ögon

  • Mål med avsnittet

  • Betydelsen av gemba och genchi gembutsu

  • En upp- och nedvänd syn på organisation

  • Lära sig se

  • Hur kommer vi tillrätta med missuppfattningar?

  • Kunskapstest

  • Läs mer

  • Feedback

 • 9

  Standardiserat arbete

  • Mål med avsnittet

  • Utan en standard går det inte att förbättra

  • Process och resultat

  • Visuell arbetsplats

  • Ett recept som ger samma kvalitet varje gång

  • Standarder och standardiserat arbete

  • Kunskapstest

  • Läs mer

  • Feedback

 • 10

  Kaizen - ständiga förbättringar

  • Mål med avsnittet

  • Ständiga förbättringar

  • Plan Do Check Act (PDCA)

  • Lösa roten till problemen med "5 varför"

  • Kunskapstest

  • Läs mer

  • Feedback

 • 11

  Leda förbättringsarbete

  • Mål med avsnittet

  • En standardiserad process

  • Delaktighet skapar engagemang

  • Planera för Kaizen

  • Genomföra Kaizen

  • Följa upp Kaizen

  • "Tips från coachen"

  • Kunskapstest

  • Feedback

 • 12

  Lean organisationskultur

  • Mål med avsnittet

  • Systemtänkande vs funktionellt tänkande

  • Paradigmskifte

  • Verktygen är kulturbärare

  • "No blaming!"

  • Ett självförbättrande system

  • Kunskapstest

  • Läs mer

  • Feedback

 • 13

  Lean verktygslåda

  • Mål med avsnittet

  • Principer - Arbetssätt - Verktyg - Resultat

  • Taktisk implementeringsplanering

  • Värdeströmskartläggning (VSM)

  • Hur genomförs en VSM workshop?

  • 5S

  • Daglig styrning och Visual Management System (VMS)

  • Single Minute Exchange of Dye (SMED)

  • Systematisk problemlösning (SPL)

  • OEE / TAK

  • Operatörsunderhåll (OPUH)

  • Just In Time (JIT)

  • Jidoka

  • Eary Equipment Management (EEM)

  • Mizususomshi

  • Kobetsu Kaizen

  • Tvärfuktionella förbättringsgrupper

  • Hoshin Kanri

  • Mötesstruktur

  • Kunskapstest

  • Läs mer

  • Feedback

 • 14

  Lean ledarskap

  • Mål med avsnittet

  • Bra människor i en dålig process

  • Leda från gemba

  • Respekt för människan

  • Disciplin och uthållighet

  • Leader Standard Work

  • Principbaserat beslutsfattande

  • Utveckla medarbetarnas kompetens

  • Toyota Kata - coachande ledarskap

  • Reflektionstid

  • Transformerande ledarskap - vad säger modern forskning om ledarskap?

  • Kunskapstest

  • Läs mer

  • Feedback

 • 15

  Nedladdningsbara dokument

  • Komma igång med värdeströmskartläggning (VSM)

  • Komma igång med 5S

  • Komma igång med förbättringsgrupp

  • Komma igång med coaching

  • Komma igång med Daglig styrning

  • Komma igång med operatörsunderhåll

  • Komma igång med SMED

  • Komma igång med JIT-studie

 • 16

  Ordlista

  • Förklaringar till viktiga begrepp inom lean

 • 17

  Avslutande prov

  • Innan du startar slutprovet

  • Slutprov

  • Diplom för genomförd utbildning

  • Avslutande feedback